Prywatny ośrodek terapii uzależnień "Parasol" w Ustroniu

Witamy na stronie centrum uzależnień w Ustroniu.

Prywatny ośrodek terapii uzależnień w Ustroniu prowadzony jest przez Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Uzależnień "Parasol". Zajmujemy się leczeniem uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, a także od czynności: hazardu, gier i innych. Zajmujemy się również terapią zaburzeń odżywiania. Nasze stowarzyszenie posiada ośrodek odwykowy, w którym dzięki pomocy odpowiednio przygotowanych specjalistów oraz innych pacjentów, nie tylko osoby uzależnione od substancji odtrują organizm, ale również przejdą terapię, która wzmocni ich poczucie własnej wartości i przygotuje do poszukiwania innych dróg radzenia sobie z trudnościami.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z naszym ośrodkiem terapii uzależnień "Parasol" w Ustroniu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego:

tel. 603-927-257

e- mail: biuro.parasol.odwyk@gmail.com

Czym jest ośrodek terapii uzależnień?

Ośrodek terapii uzależnień ma nie tylko na celu pomoc w wyjściu z uzależnienia, ale również jego długoterminową terapię i profilaktykę, aby zapobiec nawrotom. Nierzadko zdarza się, że osoby po zakończonej terapii uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnychz czasem wracają znowu do starych nawyków. Dlatego też niezmiernie ważne jest wsparcie ze strony specjalistów oraz najbliższych. Specjaliści mogą pomóc w wyjściu z uzależnienia poprzez treningi interpersonalne, które pomogą osobom na wzmocnieniu poczucia własnej wartości, nauczą radzenia sobie ze stresem, wzmocnią poczucie pewności siebie i pomogą w przezwyciężaniu trudności.

Wnetrze osrodka
Wnetrze osrodka
Wnetrze osrodka
Wnetrze osrodka
Wnetrze osrodka
Wnetrze osrodka
Wnetrze osrodka
Wnetrze osrodka
leczenie uzależnień mail kontaktowy
leczenie uzależnień facebook