Informacje o uzależnieniach

Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą i ma swoje objawy:

 1. Głód alkoholowy, czyli przymus picia

Alkohol jest substancja chemiczną i przy intensywnym używaniu powoduje silny przymus picia alkoholu, tak zwany głód alkoholowy. Czasem przymusowi temu towarzyszą bardzo przykre objawy takie, jak na przykład: drżenie, bóle, lęk, uczucie ssania w żołądku, potliwość, uogólnione napięcie fizyczne i psychiczne, bezsenność, niezdolność do koncentracji i wiele innych.

Alkohol powoduje także zależność psychiczną. Po pierwsze dlatego, że przyzwyczaja do funkcjonowania w odmiennym, niż zwykle, stanieświadomości. Po drugie,dlatego, że odzwyczaja od życia "na trzeźwo". Oba te czynniki powodują, że alkoholik, pozbawiony na dłużej lub krócej alkoholu, zaczyna odczuwać dyskomfort.

Dopóki nie nauczy się radzic sobie z napięciem inaczej - ulgę tą przynosi mu tylko alkohol. Każąc jednocześnie płacić ze tę chwilę ulgi ogromną cenę w postaci kolejnych strat.

Pojawiające się przez picie alkoholu straty i szkody:

 • utrata zdrowia
 • utrata szacunku dla samego siebie
 • utrata wartości
 • doświadczanie wstydu
 • poczucie winy
 • problemy w pracy
 • kac moralny
 • konflikty w rodzinie,
 • kłopoty z prawem
 • straty finansowe
 1. Utrata kontroli nad piciem

Picie nie wtedy, nie tyle i nie tak długo, jak się planowało. Utrata kontroli to brak możliwości decydowania o sposobie, czasie i ilości wypijanego alkoholu. Osoba uzależniona zaczyna dostrzegać, że z jej piciem dzieje się coś złego, dochodzi do sytuacji, które „nie powinny się zdarzyć”, coraz częściej picie „wymyka się z pod kontroli”. Jednym ze złudnych sygnałów są okresy abstynencji które tylko pogłębiają iluzję, w której funkcjonuje osoba uzależniona.

 1. Zespół abstynencyjny

Potocznie nazywany kacem, zespół absencyjny to szereg objawów fizycznych i psychicznych, występujących "po piciu" i stanowiących konsekwencje zatrucia alkoholem. Najczęściej występujące to: bóle głowy, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, lęki, drgawki, drżenie ciała, potliwość, obniżenie nastroju, ogólna słabość, problemy z koncentracją i nerwowość. W miarę rozwoju uzależnienia, a także na skutek wycieńczenia organizmu, objawy abstynencyjne przybierają z czasem coraz bardziej na sile, stanowiąc niejednokrotnie zagrożenie dla życia.

 1. Zmiana tolerancji na alkohol

Zmianę tolerancji badamy poprze analizę ilości alkoholu były Ci potrzebne kiedyś, aby osiągnąć stan upojenia, a jakie potrzebne są Ci dzisiaj. Ogólnie rzecz biorąc krzywa tolerancji u osób uzależnionych najpierw wznosi się aż do „efektu mocnej głowy", po czym znów opada na skutek wyniszczenia organizmu, u którego już bardzo niewielkie dawki alkoholu wywołują stan upojenia.

 1. Koncentracja życia wokół alkoholu

Życie osoby uzależnionej stopniowo podporządkowane staje się na przemian zdobywaniu alkoholu i organizowaniu okazji do picia, następnie piciu, trzeźwieniu i niwelowaniu strat spowodowanych piciem. Alkohol wypiera z życia osoby uzależnionej wartości, takie jak hobby, praca, przyjaciele i rodzina, stając się podstawą jego decyzji oraz wyborów. Życie osoby uzależnionej w coraz większym stopniu podporządkowane jest rytmowi picia oraz zapewnianiu sobie dostępu do alkoholu. Osoba uzależniona traci z czasem zainteresowanie, przyjaźnie, znajomości, przyjemności i wartości, które następnie okazują się mało znaczące wkonfrontacji z potrzebą picia.

Jeżeli rozpoznajesz u siebie przynajmniej trzy z opisanych wyżej objawów - jesteś uzależniona/y od alkoholu. Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, pierwotną i śmiertelną. Nieczekaj aż będzie za późno! Nie jesteś sam/a!

Zadzwoń 601-775-972, 603-927-257

Uzależnienie od narkotyków

Narkomania jest to uzależnienie od narkotyków. Jest ona poważną chorobą wymagającą natychmiastowego leczenia, gdyż stanowi realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia osoby uzależnionej.

Leczenie narkomanii jest długotrwałe. Najlepsze rezultaty daje połączenie terapii grupowej, indywidualnej i uczestnictwa w grupach wsparcia. Ponadto narkoman powinien zdobyć szereg umiejętności społecznych i życiowych niezbędnych do poprawy jakości życia i wytrwania w abstynencji.

Zaburzenia łączone

Zaburzenia łączone dotyczą osób, u których występują objawy kryterialne dotyczące więcej, niż jednego zaburzenia. Łączne występowanie kilku zaburzeń modyfikuje proces funkcjonowania takiej osoby nie tylko w przestrzeni społecznej, ale również jest uciążliwe dla niej samej. Jest to złożony patomechanizm, który wymaga szczególnej opieki psychiatrycznej i objęcia właściwą terapią pozwalającą na zmniejszenie trudności wywołanych zaburzeniami łączonymi. Mogą one dotyczyć również zaburzeń współwystępujących z tej samej grupy - na przykład zaburzenia odżywiania (np. anoreksja bulimiczna), zaburzenia kompulsywne (zaburzenia maniakalno-depresyjne) oraz inne.

Uzależnienia krzyżowe

Uzależnienia krzyżowe są zazwyczaj zależnością od wielu różnych substancji psychoaktywnych (na przykład alkohol-narkotyki czy alkohol-narkotyki-leki). Ten rodzaj uzależnienia dotyka w ostatnich latach zwłaszcza młodsze pokolenia, które przyjmują wiele różnych substancji odurzających, oby tylko uzyskać upragniony efekt. Uzależnienie krzyżowe często jest mylone przez terapeutów stawiających diagnozę z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania spowodowanych naprzemiennym przyjmowaniem środków psychoaktywnych, które w rzeczywistości są zupełnie inną jednostką chorobową. Taki błąd w diagnozie skutkuje najczęściej źle dobraną terapią, która nie przynosi założonego efektu i nie pomaga osobie cierpiącej na uzależnienia krzyżowe, które z czasem coraz bardziej pogłębiają się.

Uzależnieniem krzyżowym określa się zdolności jednej substancji (lub jednej klasy substancji psychoaktywnych) do wytłumiania zespołu abstynencyjnego spowodowanego odstawieniem innej substancji (lub innej klasy substancji psychoaktywnych) i podtrzymywania tym sposobem stanu fizycznego uzależnienia. W celu rozpoznania uzależnienia krzyżowego, kluczowe są pytania o częstotliwość i ilość zażywania substancji psychoaktywnych - również proces diagnozy tego uzależnienia jest długi, dlatego też wymaga cierpliwości od terapeuty i pacjenta. Terapeuta musi przy diagnozie brak pod uwagę również liczne czynniki, takie jak tolerancja krzyżowa, efekt współdziałania substancji psychoaktywnych, czas półtrwania i długofalowe działanie tych substancji oraz specyficzne problemy związane z detoksykacją. Dlatego też leczenie uzależnień krzyżowych jest również wiele bardziej skomplikowane i długotrwałe, a także znacznie trudniejsze dla pacjenta.

Wnetrze osrodka
Wnetrze osrodka
Wnetrze osrodka
Wnetrze osrodka
Wnetrze osrodka
Wnetrze osrodka
Wnetrze osrodka
Wnetrze osrodka
leczenie uzależnień mail kontaktowy
leczenie uzależnień facebook